1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.podlahyprodum.cz.

Provozovatelem internetového obchodu je Podlahářství MATFLOOR, se sídlem Pod Bečevnou 191, PSČ: 755 01, Vsetín, IČ: 75951134, DIČ: CZ8202135843, zaps. v § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Vsetín. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Objednávka zboží

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat zrušení nebo změnu závazné objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána na jeho adresu.

Pokud nejste zaregistrován(a), máte možnost si zřídit uživatelský účet. Výhodou registrace je při první objednávce sleva ve výši 10%. (5% na materiál a 5% na pokládku podlahové krytiny). Novou registraci započnete kliknutím na tlačítko „Registrace“. Po úspěšném vyplnění formuláře budete zaregistrováni a bude vám automaticky zřízen uživatelský účet.

3. Cena zboží

Platná cena je ta cena, která je zobrazena při dokončení objednávky a která dorazí kupujícímu v informačním emailu po dokončení objednávky.

4. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky může kupující provést do 12 hodin od potvrzení objednávky. Ke zrušení objednávky z důvodu "Zboží není skladem" dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani v požadované lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová či telefonní komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, po které prodávající nabídne kupujícímu alternativní řešení.

5. Platební podmínky a doba dodání

V případě platby přes bankovní účet se prodávající zavazuje informovat kupujícího o termínu expedice a předpokládaném termínu dodání (případně termínu připravení zboží na pobočce k osobnímu odběru) nejpozději během dvou následujících pracovních dní po obdržení platby.

Pokud kupující nesouhlasí s termínem dodání zboží, je povinen o tom informovat prodávajícího alespoň jeden pracovní den před termínem expedice. Pokud kupující na informaci o termínu dodání nereaguje, prodávající považuje jeho chování jako souhlas s termínem dodání.

V případě, že kupující prodávajícího neinformuje o změně termínu dodání alespoň jeden pracovní den před expedicí, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nedodáním či nepřevzetím zboží ve stanoveném termínu.

V případě, že prodávající není schopen kupujícímu sdělit termín dodání, zavazuje se kupujícího informovat nejpozději během dvou následujících pracovních dní po obdržení objednávky. V případě jakékoliv změny je prodávající povinen o tomto případě vždy kupujícího informovat a nabídnout mu alternativní řešení.

Doba dodání se pohybuje od 1- 3 dnů, v závislosti zda-li je zboží skladem. U vybraného druhu zboží, u kterého je zvýrazněna delší doba dodání, bude kupující upozorněn, že doba dodání se pohybuje v rozmezí 14 - 21 dní ode dne objednávky.

6. Doprava

Dopravu zajišťuje přepravní společnost GEIS nebo vlastní doprava, kterou zajistí přímo výrobce podlahových krytin. Dopravné se pohybuje ve výši: 500,- které bude kupujícímu připočteno. Při objednávce zboží nad 7.500,- bez DPH bude kupujícímu poskytnuto dopravné ZDARMA. Kupující má možnost i osobního odběru přímo v sídle prodávajícího, které je rovněž ZDARMA.

7. Reklamace

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu telefonicky nebo e-mailem a zašle písemnou formou na sídlo prodávajícího. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal kopii faktury a dodacího listu, které obdržel při koupi zboží. Reklamované zboží nesmí být použito a  je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací poškozené zboží jej vrátil tak, jak jej převzal od prodávajícího. Dopravné v tomto případě jde na vrub prodávajícího. V případě poškození zboží při přepravě zásilkovou službou (poškozený balík (y) kupující je povinen nahlásit poškození přepravní společností, která vše zdokumentuje a sepíše s prodávajícím patřičné dokumenty. O průběhu reklamace je kupující informován telefonicky nebo formou e-mailové zprávy. Kupující má v případě shledání poškození zboží právo na výměnu zboží.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na tyhle vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 sb. má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží za předpokladu, že:

  • zboží musí být vráceno v původním a neporušeném obalu vč. daňového dokladu
  • zboží nesmí jevit známky  opotřebení

Vrácení zboží nelze uplatnit u podlahových krytin v rolích, které jsou říznuty dle přání kupujícího. Veškeré náklady spojené s dopravným, jdou na vrub kupujícího.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením registračního a objednávkového formuláře souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím.

Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě.

10. Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu www.podlahyprodum.cz, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 5. 2013

Obchodní podmínky od 21.1.2014

 
 
 
 

Podlahářství MATFLOOR je autorizovaným zástupcem řemeslného cechu Ekomplex, kde vystupuje pod označením Podlahy Vsetín. Účast v cechu je pro zákazníky zárukou, že veškeré podlahářské práce, nabízené dřevěné podlahy, laminátové podlahy, PVC podlahy a podlahové krytiny splňují náročné představy zákazníků z hlediska kvality práce i materiálů.

 

Right on https://windice.io/dice you can make the kind of money you only dreamed of before!